TRANG TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 4 NGÀY 3/8/2020

Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình Truyền hình LLVT Quân khu 4 phát trên sóng Đài PT-TH Nghệ An.  Chương trình kỳ này có những nội dung chính:

- Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp.

- Lữ đoàn Thông tin 80: Triển khai nhiều biện pháp thực hiện phong trào thi đua “Tích cực, chủ động, sáng tạo, hiệu quả”.

Video liên quan
Xem nhiều