Trang Truyền hình Quân khu 4 ngày 18-1

Nội dung chính:

LLVT quân khu 4 nhiều việc làm, công trình ý nghĩa "Lập công dâng Đảng"

LLVT quân khu 4 chuẩn bị đón Tết, vui Xuân và đón chiến sĩ mới đầy đủ, chu đáo.

Video liên quan
Xem nhiều