TRANG TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 4 NGÀY 31-8-2020

    Kính chào quý vị và các đồng chí! Mời quý vị và các đồng chí theo dõi Chương trình Truyền hình LLVT Quân khu 4 phát trên sóng Đài PT-TH Nghệ An.  Chương trình kỳ 1 tháng 9 năm 2020 có những nội dung chính sau:

          -  Quân khu 4 : Bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ Phân đội mới ra Trường.

           -  Kiểm soát chặt chẽ, không để dịch Covid-19 lây nhiễm vào đơn vị.

Video liên quan
Xem nhiều