TRANG TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 4 NGÀY 4-1-2021

Nội dung chính trong trang truyền hình Quân khu 4 ngày 4-1-2021:

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác hậu cần tại Quân khu 4.

Quân khu 4 nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021

Quân khu 4 làm tốt công tác chuẩn bị cho quân nhân xuất ngũ. 

Video liên quan
Xem nhiều