A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Động lực thúc đẩy xây dựng nhân cách Bộ đội Cụ Hồ

Động lực thúc đẩy xây dựng nhân cách Bộ đội Cụ Hồ

Nhận thức rõ vai trò, chức năng và thế mạnh đặc trưng của văn hóa, văn học nghệ thuật (VHNT), báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao giá trị chân-thiện-mỹ, giai đoạn 2016-2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTW, BQP), Tổng cục Chính trị (TCCT) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các ban, bộ, ngành chức năng quan tâm thúc đẩy công tác văn hóa, VHNT, báo chí, góp phần tích cực làm cho đời sống văn hóa đất nước nói chung và đời sống văn hóa tinh thần trong quân đội (QĐ) nói riêng phát triển đa dạng, phong phú. Qua đó, bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của QĐ được giữ vững và phát huy, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng.

Chủ động tham mưu, sáng tạo văn hóa, VHNT, báo chí

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Chỉ thị số 355-CT/QUTW của Thường vụ QUTW về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, VHNT trong QĐ giai đoạn hiện nay”, mà cụ thể là hoạt động trọng điểm văn hóa, VHNT, báo chí QĐ giai đoạn 2016-2020 đã được TCCT tổ chức với các chương trình, hoạt động lớn. Nổi bật là đẩy mạnh sáng tác về đề tài lực lượng vũ trang (LLVT) và chiến tranh cách mạng (CTCM) lấy trọng tâm hình ảnh “Người chiến sĩ hôm nay”; trong đó, tập trung vào các loại hình VHNT chính: Văn học, mỹ thuật, múa, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và báo chí, do 8 cơ quan thuộc TCCT làm thường trực (Cục Tuyên huấn, Báo QĐND, Tạp chí Văn nghệ QĐ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trường Đại học VHNT QĐ, Nhà hát Ca múa nhạc QĐ, Nhà hát Kịch nói QĐ và Điện ảnh QĐND). Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư, củng cố, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa; tổ chức các cuộc thi, liên hoan, hội diễn, xét trao thưởng của BQP về văn hóa, VHNT, báo chí; đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, nhân viên ngành văn hóa, VHNT, báo chí QĐ, tạo bước phát triển mới trong hợp tác giao lưu quốc tế.

Động lực thúc đẩy xây dựng nhân cách Bộ đội Cụ Hồ

Chương trình giao lưu-nghệ thuật và trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” được Báo Quân đội nhân dân tổ chức nhằm cổ vũ, tôn vinh những điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: TRỌNG HẢI

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của QUTW-BQP, trực tiếp là TCCT, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng và đơn vị thường trực chuyên ngành VHNT, báo chí đã chủ động sáng tạo, tham mưu, triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động trọng điểm với nhiều nội dung mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng năm và tầm nhìn chiến lược để phát triển văn hóa, VHNT báo chí trong QĐ đạt hiệu quả thiết thực. Cùng với đó là việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao về các hoạt động kỷ niệm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của Việt Nam, Lào, Campuchia; hướng dẫn, chỉ đạo từng chuyên ngành VHNT, báo chí xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức các sự kiện trọng đại. Đáng chú ý là chỉ đạo tổ chức xét, trao giải thưởng VHNT, báo chí đề tài LLVT và CTCM 5 năm (2014-2019) đạt kết quả tốt, tạo tiếng vang lớn.

Kế hoạch “Tổ chức hoạt động trọng điểm về văn hóa, VHNT, báo chí QĐ giai đoạn 2016-2020” luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; thực hiện tốt công tác phối hợp với địa phương để tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội; tiến hành nền nếp, thường xuyên, hiệu quả việc “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” trong đơn vị QĐ, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; tổ chức sơ kết, động viên khen thưởng kịp thời. 

Lan tỏa hình ảnh “Người chiến sĩ hôm nay”

Trong giai đoạn 2016-2020, các đơn vị thường trực chuyên ngành VHNT, báo chí và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, hội VHNT, Hội Nhà báo Việt Nam tiến hành các hoạt động như: Đầu tư cho hoạt động VHNT, tổ chức nhiều trại viết, chuyến đi thâm nhập thực tiễn, cuộc vận động sáng tác VHNT, báo chí gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Động viên, khuyến khích các tác giả, kịp thời phổ biến các tác phẩm mới, các vở diễn, tiết mục, thông tin tuyên truyền báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương điển hình tiên tiến, người tốt-việc tốt trong phong trào thi đua của toàn quân. Điển hình là tổ chức các trại sáng tác văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc về đề tài LLVT, CTCM và người chiến sĩ hôm nay. 5 năm qua, các tác phẩm VHNT tăng cả số lượng và chất lượng, bên cạnh những đề tài quen thuộc về CTCM, biển đảo, người chiến sĩ hôm nay, tình đoàn kết Việt-Lào-Campuchia, có thêm một số đề tài mới như: QĐND Việt Nam tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đối ngoại quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn... Nhiều tác phẩm âm nhạc, múa, vở diễn bám sát hiện thực cuộc sống và nhiệm vụ của bộ đội, hiện thực xã hội, tôn vinh những giá trị lịch sử cao đẹp, xây dựng hình tượng Bộ đội Cụ Hồ dũng cảm, kiên trung trong chiến đấu; tình nghĩa, nhân hậu, biết giúp đỡ, chia sẻ trong cuộc sống hôm nay. Các tác phẩm giữ đúng định hướng chính trị, được dàn dựng mang tính chuyên nghiệp, hoành tráng về hiện thực cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại của quân và dân ta, kịp thời biểu diễn tuyên truyền phục vụ bộ đội và nhân dân. Thông qua các cuộc thi toàn quốc, toàn quân, nhiều tác phẩm giành được những giải thưởng quan trọng được công luận, khán giả đánh giá cao.

Động lực thúc đẩy xây dựng nhân cách Bộ đội Cụ Hồ

Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân, năm 2018. Ảnh: CHÂU XUYÊN

Ở lĩnh vực báo chí, cùng với sự lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam, những năm qua hoạt động báo chí QĐ đã phát triển không ngừng cả về quy mô, lực lượng, loại hình báo chí; tiên phong tiếp cận, ứng dụng công nghệ tiên tiến và xu hướng làm báo hiện đại. Hiện nay, các cơ quan báo chí QĐ đã và đang tiếp cận công nghệ 4.0 trên các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Riêng Báo QĐND có nhiều xuất bản phẩm gồm: Báo QĐND hằng ngày, Báo QĐND Cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, Báo QĐND Điện tử đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Khmer), đa loại hình (audio, video). Tháng 4-2019, Thủ tướng Chính phủ đã quy hoạch Báo QĐND là một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực của đất nước, phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Hệ thống thư viện QĐ tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai các dịch vụ mới trong thư viện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa thư viện, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, chiến sĩ, học viên trong toàn quân. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với các đơn vị truyền thông như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các đơn vị hoạt động nghệ thuật trong và ngoài QĐ, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao và đoạt giải thưởng trong các kỳ liên hoan nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, BQP tổ chức.

Thành quả đạt được đã thể hiện trong Giải thưởng VHNT, báo chí của BQP giai đoạn 5 năm (2014-2019), thu hút hơn 2.300 tác phẩm thuộc các loại hình: Văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và báo chí. Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng VHNT, báo chí BQP (giai đoạn 2014-2019) tổ chức tháng 2-2020, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT đã nhấn mạnh: Hoạt động vận động sáng tác đã thu được nhiều tác phẩm VHNT, báo chí có giá trị nội dung tư tưởng, chất lượng nghệ thuật cao, lấy đề tài LLVT và CTCM làm trung tâm, khắc họa rõ nét hình tượng Bộ đội Cụ Hồ qua các cuộc kháng chiến, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, quảng bá đã đưa các giá trị đó đến với bộ đội và có sức lan tỏa sâu, rộng trong đời sống của cán bộ, chiến sĩ QĐ và nhân dân. Kết quả trên là động lực để nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh; thấm nhuần giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gìn giữ, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Có thể khẳng định, hoạt động trọng điểm văn hóa, VHNT, báo chí QĐ giai đoạn 2016-2020 đã được triển khai đồng bộ, đúng định hướng, đúng mục tiêu yêu cầu đề ra và đạt được kết quả tốt đẹp, lan tỏa sâu rộng, tạo dấu ấn trong đời sống xã hội và đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội. Đây là một trong những dấu ấn văn hóa quan trọng của toàn quân, để lại bài học quý về định hướng hoạt động, tổ chức phong trào, phát huy hiệu quả xã hội, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công tác Đảng, công tác chính trị; là mục tiêu, động lực góp phần xây dựng nhân cách Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng QĐ vững mạnh về mọi mặt.

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội