A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại tướng Phan Văn Giang dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382

Sáng 11/11/2022, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 382 chủ trì hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 382 nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được 15 năm qua, đồng thời chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp nhằm tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Đại tướng Phan Văn Giang dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382
Các đại biểu dự hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382
 Quang cảnh hội nghị

Xây dựng ngành kỹ thuật vững mạnh, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng hoàn thiện báo cáo tổng kết, đề xuất với Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo (thay thế Nghị quyết 382).

Đại tướng Phan Văn Giang dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 382 chủ trì hội nghị.

Trước giờ khai mạc hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm, mô hình, các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hình ảnh hoạt động tiêu biểu của toàn quân trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382. Trong đó, có nhiều sản phẩm là kết quả nghiên cứu, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ công tác niêm cất, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật; sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác kỹ thuật, mô hình, thiết bị phục vụ công tác huấn luyện kỹ thuật...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá: 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 382, với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, công tác kỹ thuật trong toàn quân đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, đạt được một số kết quả quan trọng, khá toàn diện; phát huy được tinh thần tự lực, tự cường của toàn quân trong công tác bảo đảm kỹ thuật, duy trì trang bị kỹ thuật hiện có và làm chủ trang bị kỹ thuật mới; tính đồng bộ của trang bị kỹ thuật, nhận thức, trách nhiệm của bộ đội đối với công tác kỹ thuật được nâng lên; tổ chức ngành kỹ thuật Quân đội từng bước được củng cố, kiện toàn; hệ thống các điều lệ, quy định, hướng dẫn công tác kỹ thuật tương đối đầy đủ.

Thực hiện có hiệu quả cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật hiện có. Hệ thống các cơ sở sửa chữa, kho tàng được củng cố nâng cấp. Giai đoạn 2008-2022, toàn quân đã thực hiện 139 dự án đầu tư chiều sâu công nghệ; có 130/139 dự án đã hoàn thành. Đặc biệt, ngành kỹ thuật Quân đội đã có bước tiến lớn trong việc bảo đảm đồng bộ, sản xuất, cải tiến, nâng cấp hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có; nghiên cứu, làm chủ công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, ứng dụng công nghệ cao, nhất là đối với các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382
Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu bên lề hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382
 
Đại tướng Phan Văn Giang dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382
 
Đại tướng Phan Văn Giang dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382
Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm, mô hình, các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hình ảnh hoạt động tiêu biểu của toàn quân trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382.

Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật bước đầu có chuyển biến tích cực. Đã triển khai thực hiện 887 đề tài, nhiệm vụ và các chương trình, đề án cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng, gần 7.000 đề tài cấp cơ sở và hơn 10.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; trong đó, có hơn 80% số đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào ứng dụng thực tiễn tại các đơn vị phục vụ thiết thực cho công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao trách nhiệm, công sức, trí tuệ của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật quân đội trong thực hiện Nghị quyết số 382. Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển mới. Đặc biệt, thực hiện mục tiêu đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đang đặt ra cho toàn quân nói chung, từng ngành, lĩnh vực nói riêng, trong đó có công tác kỹ thuật những yêu cầu mới. Bởi vậy cần tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ toàn quân về yêu cầu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật.

Đại tướng Phan Văn Giang dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 382. 

Tập trung xây dựng ngành kỹ thuật Quân đội tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới; xây dựng thế trận bảo đảm kỹ thuật vững chắc trong thời bình, sẵn sàng đáp ứng tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đồng thời phát huy tối đa mọi nguồn lực của Nhà nước, địa phương để từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, duy trì, phát triển vũ khí, trang bị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy hoạch, xây dựng hệ thống cơ sở sửa chữa toàn quân.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tập trung xây dựng hệ thống nhà trường kỹ thuật tinh gọn, chuyên sâu, hiện đại, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật chất lượng cao. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào giải quyết các yêu cầu cấp bách trong khai thác, sửa chữa, cải tiến, hiện hóa trang bị kỹ thuật.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng công bố quyết định và tiến hành trao thưởng cho 78 tập thể và 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382.

Theo QĐND

Link: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-du-va-phat-bieu-chi-dao-tai-hoi-nghi-tong-ket-15-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-382-710621


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội