Phóng sự Truyền hình: Luyện quân nơi vùng đất Nghĩa Đàn

Huyện Nghĩa Đàn được xem là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quan trọng, Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An luôn đặt lên hàng đầu công tác tham mưu, chỉ đạo huấn luyện lực lượng dân quân thực chất, hiệu quả, sát địa bàn, phát huy cao nhất vai trò nòng cốt của các chiến sĩ “Sao vuông”.

Video liên quan
Xem nhiều