Phóng sự Truyền hình: THIẾU TƯỚNG HOÀNG TRỌNG TÌNH

Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình (1949), quê Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 4. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân năm 1975, Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình lúc đó là Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 anh hùng đã chỉ huy Đại đội 5 chiếm giữ Đài phát thanh của ngụy quyền Sài Gòn, chuẩn bị mọi điều kiện để cho Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào 11 giờ 30 ngày 30- 4- 1975. 47 năm đã trôi qua, khoảnh khắc lịch sử huy hoàng ấy vẫn sống mãi trong ký ức của vị tướng. 

Video liên quan
Xem nhiều