Phóng sự Truyền hình: Chăm lo bồi dưỡng sĩ quan trẻ

Sự quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng cho đội ngũ sĩ quan trẻ, nhất là sĩ quan trẻ mới tốt nghiệp ra trường của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 là sự cụ thể hóa sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và cần thiết”. Cùng với những kiến thức được học tập, rèn luyện trong các nhà trường Quân đội, thì những kiến thức từ lớp tập huấn, bồi dưỡng là hành trang vô giá để các sĩ quan trẻ tự tin cống hiến, trưởng thành, vững vàng tiếp bước cha anh.

Video liên quan
Xem nhiều