A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Nhịp cầu” nối liền ý Đảng, lòng Dân

Bài 3: Đánh giá thực chất, nhân lên hiệu quả

 

Gần dân, hiểu dân, mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu thời gian qua đã phát huy sáng tạo, chủ động thực hiện những mô hình hay, cách làm phù hợp để quán triệt, học tập, tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động, đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống. Để ngày càng có thêm nhiều mô hình hay, cách làm mới, Đảng ủy Quân khu, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân khu 4 thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó phát huy mặt tích cực, nhân lên hiệu quả.

* Bài 1: Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang là một tuyên truyền viên tích cực

* Bài 2: Gần dân, hiểu dân chọn mô hình, cách làm phù hợp

 

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân khu đã xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức, phương pháp, mang lại hiệu quả; cụ thể hóa việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát với thực tiễn ở địa phương, đơn vị, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các đơn vị đã phân công những đồng chí trong cấp ủy, báo cáo viên có kinh nghiệm, phương pháp truyền đạt tốt, am hiểu sâu về các lĩnh vực để truyền đạt, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt, với sự tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, cấp ủy Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu 4 đã triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống sát thực với đặc điểm tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đời sống Nhân dân trên địa bàn; mỗi cán bộ, chiến sĩ thực sự là “nhịp cầu” nối liền ý Đảng với lòng Dân; củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quân đội… như chúng tôi đã đề cập ở 2 kỳ trước của vệt bài này.

Cán bộ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 tuyên truyền Nghị quyết của Đảng trong giờ nghỉ ở thao trường.

 

Bám sát nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đặc điểm tình hình, nhiêm vụ, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 đã triển khai những đợt tuyên truyền sâu rộng, đa dạng, phong phú các hình thức sát từng đối tượng, địa bàn. Các hoạt động học tập, quán triệt, tuyên truyền, hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên, thi tìm hiểu… ở các cấp thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Với mô hình “Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền tích cực”, các cơ quan, đơn vị đã làm lan tỏa, dần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, chiến sĩ về nội dung, mục tiêu của Nghị quyết. Tuy nhiên, để mỗi một cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, khả năng của mình trong tuyên truyền Nghị quyết mọi lúc, mọi nơi, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các đề cương tuyên truyền phù hợp với nhận thức, trình độ từng đối tượng trong đơn vị.

Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bằng hình ảnh trực quan sinh động ở Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.

 

Là đơn vị tổ chức hiệu quả và đạt giải cao Hội thi Báo cáo viên các cấp thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được đội ngũ báo cáo viên chuyên trách ở các cấp thời gian qua. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Quá trình tổ chức Hội thi Báo cáo viên, các thí sinh đã dày công tìm tòi, nguyên cứu, giành tâm huyết lựa chọn những nội dung sát đúng, tuyên truyền những điểm mới, nổi bật, nội dung trọng tâm, đột phá của Nghị quyết Đại hội XIII sát thực với đặc điểm nhiệm vụ, địa bàn đóng quân, tạo sức lan tỏa rộng. Kinh nghiệm rút ra từ Hội thi báo cáo viên ở cấp cơ sở, có thể khẳng định rằng, ở cơ quan, đơn vị nào làm tốt công tác tổ chức Hội thi, ở đó Nghị quyết của Đảng các cấp được truyền tải, thấm sâu hơn vào nhận thức cán bộ, đảng viên quần chúng. Tuy nhiên, để hoạt động này diễn ra thường xuyên, nền nếp trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa xác định không làm dàn trải, hình thức mà tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, làm trước, làm điểm ở từng loại hình cơ quan, đơn vị và ở các địa phương vùng miền; giao cho từng báo cáo viên chuyên trách bám sát địa bàn, xây dựng đề cương tuyên truyền sát với đặc điểm tình hình dân cư, phối hợp tuyên truyền phù hợp từng giai đoạn cụ thể; định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm, “đào sâu” nghiên cứu, phát huy được những việc làm được, xác định những nội dung chưa được để tìm giải pháp, cách làm phù hợp…”.

Lực lượng vũ trang huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền Nghị quyết của Đảng cho ngư dân.

 

Đánh giá về mô hình “Mỗi một cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên tích cực”, theo Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 968 thì những kết quả ban đầu là rất đáng khích lệ, cần nhân rộng. Tuy nhiên, để mô hình có “sức sống” bền vững, không là “đầu voi đuôi chuột”, “nói như núi, làm như hòn cuội” thì thời gian tới tiếp tục làm bài bản, sát từng đối tượng hơn nữa và linh hoạt theo từng giai đoạn; đồng thời thường xuyên gắn trách nhiệm cho từng tổ chức Đảng, cá nhân cụ thể. Đại tá Nguyễn Thanh Hùng cho rằng: “Đặc thù ở đơn vị chủ lực, mỗi năm có hàng nghìn chiến sĩ từ các vùng quê khác nhau nhập ngũ vào đơn vị, trình độ nhận thức không đồng đều; văn hóa, phong tục tập quán các địa phương khác nhau nên không thể áp dụng các biện pháp năm sau như năm trước mà phải nắm được những đặc điểm của từng đối tượng chiến sĩ; rồi phân chia thành từng nhóm. Từ đó, biện pháp quán triệt, học tập và cách tuyên truyền Nghị quyết cũng phải linh hoạt, không dàn trải, chung chung mà phải sát từng đối tượng cán bộ, chiến sĩ cụ thể. Thường xuyên đổi mới, sáng tạo, vận dụng công nghệ thông tin, các nền tảng mạng xã hội đồng bộ, rộng khắp. Để thực hiện hiệu quả điều này, ngoài việc xây dựng kế hoạch khoa học, tỉ mỉ, sát từng đối tượng thì nhất thiết phải có sự vào cuộc của các cấp chỉ huy, cán bộ, đảng viên, tổ chức hội đồng quân nhân, quần chúng trong đơn vị, trong đó đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ chủ trì; không thể “khoán trắng” cho cấp ủy, cơ quan chính trị hay cán bộ chính trị các cấp. Từ đó, tạo ra mạng lưới tuyên truyền có tầng, có lớp, có định hướng, tạo sức lan tỏa rộng rãi gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở đơn vị”.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS thị xã Ba Đồn, Quảng Bình làm cây Noel, giúp các cháu khuyết tật đón Noel.

 

Cùng chung quan điểm với Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đóng quân, thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương ven biển trên địa bàn Quân khu cho rằng, cùng với việc truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thì phải gắn với những lợi ích, nhiệm vụ “sát sườn” của ngư dân, những người lao động bằng ngành nghề ở biển sát từng địa phương cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết: “Thời gian qua, LLVT thị xã Cửa Lò đã triển khai những mô hình thiết thực, việc làm có hiệu quả trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân về phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Những kết quả đạt được ban đầu đó là nền tảng quan trọng, song để sớm đưa nội dung phát triển kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, thì lộ trình, bước đi phải phù hợp, cụ thể nhằm phát triển phát triển bền vững kinh tế biển 10 tầm nhìn đến năm 2045. Làm vững chắc từng khâu, từng bước, không chỉ LLVT đồng hành, luôn sát cánh cùng ngư dân và người lao động nghề biển mà cả hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, bài bản, khoa học, linh hoạt theo từng giai đoạn, đối tượng cụ thể…”.

Bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 tuyên truyền Đại hội Đảng XIII cho Nhân dân địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Còn đối với vùng đồng bào theo đạo, việc tuyên truyền Nghị quyết của Đảng xác định được tiến hành thường xuyên bền bỉ, đồng bộ sáng tạo với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Mô hình “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo” do Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thực hiện thời gian bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, đã tạo dựng niềm tin, thắt chặt thêm sợi dây gắn kết quân dân, được bà con theo đạo hưởng ứng, ủng hộ. Chính vì vậy, với đặc thù địa bàn có nhiều đồng bào theo đạo; có nhiều linh mục cực đoan thường xuyên xuyên tạc, lôi kéo, xúi dục, tạo “điểm nóng” thì mô hình này cần được nhân rộng, phổ biến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thì, cùng với phát huy, nhân rộng mô hình trên thì cơ quan quân sự các cấp nghiên cứu, vận dụng thêm nhiều việc làm, mô hình mới thiết thực, hiệu quả để tạo sức lan tỏa, thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn cùng tham gia. Quá trình thực hiện, cùng với việc lồng ghép, tuyên truyền chủ trương, chính sách, đường lối đúng đắn của Đảng đối với công tác tôn giáo thì phải lý giải, giải đáp kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của bà con theo đạo; đồng thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về công tác tôn giáo, nhân quyền, đoàn kết dân tộc; chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực, tạo niềm tin của đồng bào theo đạo vào Đảng, Nhà nước, Quân đội…

Bộ đội Đoàn KInh tế - Quốc phòng 337 cấp phát giống cây rừng cho Nhân dân.

 

Qua các mô hình mà các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng và các đơn vị đóng quân, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới phía Tây Quân khu 4, thời gian qua cho thấy rằng, việc bám bản, gần dân, hiểu dân để tuyên truyền Nghị quyết Đảng các cấp đã mang lại hiệu quả. Cùng với đó, việc xây dựng chương trình hành động công phu, cụ thể, sát địa bàn, từng giai đoạn… Bởi theo như lời Đại tá Hoàng Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 thì Nghị quyết có hay, có đúng bao nhiêu mà không cụ thể hóa, không mang lại của cải, vật chất cho đồng bào thì cũng chỉ nằm trên giấy. Do đó, trong tuyên truyền, vận động và thực hiện chương trình hành động của cấp ủy Đảng các cấp, phải nói cho dân hiểu, làm cho dân thấy, mang đến những cái dân cần, dân thiếu. Và chương trình hành động đó phải bằng những mô hình, việc làm mang lại lợi ích cho Nhân dân; chỉ đích danh được ai làm việc này? phối hợp ra sao? cần bao nhiêu kinh phí? nhân lực ra sao? làm đến bao giờ mới xong, hiệu quả chỉ rõ, cách tiếp cận, triển khai gần gũi, chân tình với bà con, chứ không được “hứa hẹn” bằng những câu khẩu hiệu chung chung. Có như vậy, Nhân dân mới tin, làm theo, “ý Đảng phù hợp với lòng Dân”, tạo thành sức mạnh tổng hợp để đưa nhanh Nghị quyết “bám rễ”, phát huy trong cuộc sống…

Quá trình học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tuy còn nhiều khó khăn, vất vả, thử thách, gian truân, song thấm nhuần sâu sắc Lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 phần” và thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì “Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT Quân khu đã và đang và sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, năng lực, trình độ, quyết tâm để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tạo nên sức mạnh to lớn, vô địch, tạo nên “nhịp cầu” nối liền giữa ý Đảng, lòng Dân đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống.

Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội