Quân khu 4 chuẩn bị đón Tết, vui Xuân và đón chiến sĩ mới đầy đủ, chu đáo

Xem nhiều