TRANG TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 4 NGÀY 13-5-2019

Nội dung chính Trang truyền hình LLVT Quân khu 4 ngày 13/5/2019:

- Giao lưu nghệ thuật "Huyền thoại một con đường".

- Sư đoàn 968: Hiệu quả từ chi bộ "3 tốt, 3 không"

- Lữ đoàn tăng thiết giáp 206: Tăng cường huấn luyện cơ động, thực hành bắn, lái

Video liên quan
Xem nhiều