Trang Truyền hình Quân khu 4 ngày 4-10-2021

Nội dung chính Trang truyền hình Quân khu 4 ngày 4-10: 

- Quân khu 4 kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

- Bệnh viện Quân y 4, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

- Hoạt động 2 ngày nghỉ cuối tuần ở Trung đoàn 335, Sư đoàn 324

Video liên quan
Xem nhiều