Chủ nhật, 25/09/2022 - 18:53
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Xem xét nơi nào quân địch có thực lực mạnh để tránh và nơi nào quân địch yếu để tiến công
“Xem xét nơi nào quân địch có thực lực mạnh để tránh và nơi nào quân địch yếu để tiến công, như thế là xem xét tình hình hư thực của bên địch. Biết ...