Khe Sanh - mãi một màu xanh

Khe Sanh - mãi một màu xanh

Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) là chiến trường ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nơi đó, nửa thế kỷ ...
Khát vọng Cồn Cỏ

Khát vọng Cồn Cỏ

Trải qua những năm dài đánh Mỹ, quân và dân đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đã đặt một dấu son đỏ thắm trong lịch sử chống ...
Đá Nhảy - Thắng cảnh Quốc gia

Đá Nhảy - Thắng cảnh Quốc gia

Theo Quốc lộ 1A từ thành phố Đồng Hới ngược về phương Bắc khoảng 25 km, bãi Đá Nhảy đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay ...